MTAMBUE ALLAH KWA MAJINA YAKE NA SIFA ZAKE
    face
  •   
  •  
“Allah Mwenye kujua kila kitu Mwenye kujua yaliyo ya dhahiri Mwenye kukusanya”
   
shiriki nasi