MTAMBUE ALLAH KWA MAJINA YAKE NA SIFA ZAKE
    face
  •   
  •  
Mwenyezi Mungu Mwenye kutoa na Mwenye kukubali maombi ya waja wake
   
shiriki nasi