Marejeo (MTAMBUE ALLAH AMBAYE HAKUNA APASWAYE KUABUDIWA KWA HAKI ISIPOKUWA YEYE)-2
    face
  •   
  •  
Allah Mwenye uhai wa milele na Mwendeshaji wa mambo  yote

Icreasefontsize decreasefontsize

Marejeo (MTAMBUE ALLAH AMBAYE HAKUNA APASWAYE KUABUDIWA KWA HAKI ISIPOKUWA YEYE)-2

1- Eleza Ni NiNi mapenzi?

2-taja athari za mapenzi yako Kwa Allah Mtukufu kWako Na maishaNi mWako.

3-je yawezekaNa kuabudiWa Allah Kwa mapenzi pekee bila kuogopeWa Na kutarajiWa thaWabu zake? Lete dalili Kwa maneno uyasemayo katika maisha ya maNabii.

4-Hupata NiNi mja atakapopendWa Na Allah?

5-eleza uhusiano ulioko baiNa ya majiNa ya Allah Na sifa zake uzijuazo Na mapenzi yake?

6-Je kutarajia rehema za Allah kuNapelekea kwenye aamali? Eleza hayo kulingaNa Na upeo WA aya yake Allah: {Mwenye kutaraji kukutaNa Na Mola Wake Mlezi basi Naatende vitendo vyema, Wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola Wake Mlezi.} (A-lkahf: 110)

7-Je kumtarajia Allah kuNa maaNisha kutomkhofu Allah? Ama khofu ndio haiambataNi Na kutarajia?

8-Taja majiNa Na sifa za Allah uNazozijua ambazo ziNalazimisha kumtarajia Allah

9-Eleza Na utaje vyenye kuongeza khofu yako Kwa Allah Mtukufu.

10-Taja majiNa ya Allah Matakatifu Na sifa zake nzuri uNazozifahamu ziNazidisha khofu ya Allah kWako.

11-ANaye mkhofu Allah aNatakiWa afanye NiNi?

12-Ni kipi kiWango cha lazima cha athari za ibada makhsusi katika mwenendo Na vitendo hivi: Tohara, Sala, Zaka, Saum, Hajj.

13-vipi atakuWa Na imaNi asiye Sali? Lete hoja Kwa uNayo yasema.

14-je! INawezikaNa mtu akasali kisha sala yake isimzuie Na maovu Na machafu?

15-Utadhihirika vipi uhusiano WA kumuamiNi Allah Na kuamiliaNa Na Watoto Na mke Na jamaa za karibu Na jiraNi Na Watu wote?

   
shiriki nasi