face
  •   
  •  
Allah Mkubwa Mwenye utukufu
Icreasefontsize decreasefontsize

Marejeo (MTAMBUE ALLAH AMBAYE HAKUNA APASWAYE KUABUDIWA KWA HAKI ISIPOKUWA YEYE)-1

1-Ni Nini Maana Ya Kalima Ya Tawheed “LAAILAHA ILA ALLAH “Na Nizipi Nguzo Zake? Na Nizipi Shuruti Zake?

2-Taja Baadhi Ya Mambo Yanayo Vunja “LAILAHA ILA ALLAH” Huenda Yakawa Katika Maisha Yako Au Katika Jamii Yako.

   
shiriki nasi