Marejeo (MTAMBUE ALLAH AMBAYE HAKUNA APASWAYE KUABUDIWA KWA HAKI ISIPOKUWA YEYE)-1
    face
  •   
  •  
Allah Mwenye  msamaha Mwingi wa kusamehe anaye samehe sana.

Icreasefontsize decreasefontsize

Marejeo (MTAMBUE ALLAH AMBAYE HAKUNA APASWAYE KUABUDIWA KWA HAKI ISIPOKUWA YEYE)-1

1-Ni Nini Maana Ya Kalima Ya Tawheed “LAAILAHA ILA ALLAH “Na Nizipi Nguzo Zake? Na Nizipi Shuruti Zake?

2-Taja Baadhi Ya Mambo Yanayo Vunja “LAILAHA ILA ALLAH” Huenda Yakawa Katika Maisha Yako Au Katika Jamii Yako.

   
shiriki nasi