MTAMBUE ALLAH AMBAYE HAKUNA APASWAYE KUABUDIWA KWA HAKI ISIPOKUWA YEYE.
    face
  •   
  •  
Allahu ni Mzuri
   
shiriki nasi