Marejeo (Khitamu: wito Kwa imani ya kweli)
    face
  •   
  •  
Allah Mwenye shukrani

Icreasefontsize decreasefontsize

Marejeo (Khitamu: wito KWa imaNi ya kweli)

1-Taja maoNi yako Kwa tafauti ilioko baiNa ya mwenye ikhlasi Na asiyekuWa Na ikhlasi.

2-NiNi kinyume cha ikhlasi?

3-Ni ipi sababu iNayomfanya mtu afanye ibada KWa kujionesha, au kufanya shirki licha ya ubora Wa tawhiid Na ikhlasi?

   
shiriki nasi